skip to Main Content

Jägare

Vi har inlämning av vilt dygnet runt. Självbetjäning på kvällar, helger och nattetid.

När kan jag hämta tillbaka mitt inlämnade vilt?

 • Lämnar du in vilt t.o.m söndagkväll så är det klart att hämta kommande torsdag efter kl 14,00.
 • Lämnar du in vilt på måndagen så är det klart att hämta torsdag efter kl 14,00 veckan efter.

När det gäller slakt av hägnat vilt, var vänlig att boka tid. Vi utför även hämtning av vilt, ring för bokning och prisuppgift. Kontakta oss för mer information om hur du går till väga för att leverera vilt till oss.

Branschorganisationen SvensktViltkött har tagit fram branschriktlinjer för viltvårdsanläggningar.

Det finns nu bland annat en klar definition av hur ex upprensning av skottskada ska utföras på viltet. Ett förtydligande som förklarar för jägare hur viltvårdsanläggningarna hanterar skottskador på viltet.

Läs mer på: Branschriktlinjer  (sid 70)

Rådjur i grönt gräs.

Regler

På jaktplatsen

 • Hygien är av största vikt när man hanterar kött och vi vädjar till våra leverantörer att använda plast/gummihandskar och rena knivar vid urtagning av det fällda viltet. Detta för att minimera risken av att köttet kontamineras, vilket innebär försämrad hållbarhet eller kassationer.
 • Ju bättre ni hanterar ert fällda vilt, dess bättre utfall får ni, både vad gäller kilo och ekonomi. Detta oavsett om ni väljer återtag eller om vi skall köpa in det.
 • Tänk på temperaturen under jakten. Är det varmt ute, är det ytterst viktigt att samtliga organ tas ur bukhålan och att viltet levereras till oss så fort som möjligt, eller kommer in i ett kylrum, för att undvika att djurkroppen börjar att jäsa (varmjäsning). Organ levereras separat i påse tydligt uppmärkt vilket djur det tillhör. Inträffar värmjäsning blir djuret kasserat och det medför omkostnader för dig som leverantör.
 • Vid mycket kallt väder; det är viktigt att viltet inte fryser, då det både påverkar kvaliteten av köttet och gör det svårt för oss att hantera djuret vid slakt.
 • Täck viltet vid transport för att undvika att djuret blir nedsmutsat. Stapla ej djur på varandra, då det ökar risken för värmjäsning.

Vildsvin i höstfärgad skog.

På slakteriet

 • Viltet ska levereras passade och ordentligt urtagna.
 • Viltet ska levereras med päls och kan vara sotade, om ni behärskar det.
 • Spola ej passade nedsmutsade djur med vatten, varken in- eller utvändigt. Torrtorka smutsigt kött rent med papper.
 • Inlämnat vilt som ej blir godkänt som livsmedel, kasseras och leverantören blir fakturerad ev omkostnader för besiktning och destruktion.

Organ

 • Samtliga röda organ, samt skallar, skall medfölja vid leverans.
 • Röda organ är: hjärta, lever, lungor, mjälte, njurar.
 • Vildsvin: även mellangärdet ska vara med när du lämnar in vildsvin.
 • Ni som är viltundersökare eller har fått organen undersökta av en viltundersökare, kan istället för organ och trofé lämna ett intyg på att organen är besiktigade. Tänk dock på att skallar från vildsvin, samt mellangärde, alltid skall medfölja till slakteriet. Dock är det okej att kapa av över- och underkäke.
 • För TB-protokoll för hägnat hjort bifoga dessutom tarmpaket.
 • Vi vill ej ha tarmpaket från andra djur. Om ni lämnar dessa kommer vi ta betalt för omkostnaderna.

Vid inleverans

 • Inleveranssedel finns i slaktintaget: röd för återtag och vit för säljes. Lägg sedeln i påsen och fäst på viltet.
 • Skott i rygg och skinkor reducerar betalningen för viltet. Reducering av betalning kan också förekomma vid leverans av äldre djur.

Allmänt

 • Lämna slaktintaget snyggt och rent efter dig. Spola inte av släpar och flak varken i intaget eller på platsen framför porten.
 • Anmäl gärna större jakter till oss, så vi kan förbereda med personal.
 • Har ni fällt en älg, kontakta oss för hjälp vid intaget.
 • Läs gärna våra uppslag och info i slaktintaget.

Depåer

På grund av begränsat inflöde av vilt samt ökande transportkostnader så har vi för närvarande inga depåer tillgängliga.