skip to Main Content

Tamboskap

Sedan 2012 har vi på Sjunkaröd deklarerat varje nötköttsförpackning med information om var djuret är uppfött det vill säga vilken gård det kommer ifrån. Vi visar även genom numrering vilket djur det är i varje förpackning – detta är spårbarhet på individnivå. Detta för att du som kund ska känna dig säker och trygg att handla våra närproducerade svenska produkter.

Det är viktigt att ni kommer ihåg att fylla i Djurägareförsäkring/transportsedel och har den med vid leverans av era djur.

Boka tid
Måndag – fredag 8-17
Tel: 044-801 02

Hängmörat nötkött

Nötköttet som vi säljer är från utvalda producenter i närområdet, både vad gäller konventionellt, ekologiskt och KRAV-kött.  

Vi arbetar för att den färdiga produkten skall bli så bra som möjligt, bland annat genom hängmörning.

Framdelarna möras 4-6 dagar och bakdelarna i 8-12 dagar i en temperatur på 3-4 grader.

När det är dags för styckning, sker det med ett djur i taget. Detta för att olika raser, kön och åldrar möras olika fort och för att vi därmed kan spåra varje köttdetalj på individnivå.

Lamm

Vi köper in både konventionella och KRAV lamm och får ifrån uppfödare i vårt närområde.

Även lammköttet hängmöras för bästa kvalitet, detta sker i 6-8 dagar i 4-5 grader.

Häst

Vi slaktar hästar som har förutsättningar att bli livsmedel; det vill säga endast hästar som inte fått något otillåtet preparat eller som står under karens av något annat läkemedel.

Passet ska vara original och innehålla sidor för eventuell medicinsk behandling. Detta kontrolleras av veterinär från livsmedelsverket när du kommer med hästen till vår anläggning. Framgår inte dessa upplysningar i passet, kan vi inte använda hästen som livsmedel.

Om en häst inte kan gå in i livsmedelskedjan, kan vi ändå avliva hästen, men då utgår en avgift för avlivning och destruktion. Avgiften beror på hästens storlek; från 2.000:- till 5.000:- + moms

Avtalad tid kan avbokas kostnadsfritt senast 2 dagar före angiven datum i det avtal som vi sänder till dig. Sker avbokning senare utgår en avgift om 1.000:- (800:- ex moms).

Har du frågor kontakta oss gärna.

Tidsbokning
måndag-fredag 8-17
Tel: 044-80102

Legoslakt

Vi utför legoslakt och -styckning på alla hov- och klövdjur.

Utlämning sker efter avtalad tid och produkterna lämnas ut i lätthanterade wellkartonger. Varje styckdetalj är vakuumförpackad och försedd med etikett med innehåll, datum och vikt.

Lätt och enkelt, oavsett om ni vill ha det direkt i frysen hemma eller vill ha köttlådor för vidareförsäljning.

Nödslakt

Vi ombesörjer nödslakt av häst och nöt. Detta gäller endast friska djur, som har råkat ut för en olyckshändelse som exempelvis  benbrott, fläkning, stång- eller rivskador.

Vi kan tyvär inte hjälpa er vid misslyckade kalvningar, kalvförlamning, med djur som står under medicinsk behandling eller karens, samt vid gamla skador.

Kom ihåg att ett nödslaktsintyg från veterinären endast gäller 24 timmar!

Kossor i solsken.

KRAV

”Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan”.

KRAV-märket

KRAV har vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk produktion, och djurens välfärd prioriteras hårdare i förhållande till deras naturliga sätt att leva.

 • Djuren ska kunna vistas ute så mycket som möjligt, så de kan beta och böka.
 • Större delen av fodret ska vara antigen lokalproducerat eller producerat på den egna gården. Dessutom ska det vara KRAV-märkt, utan kemiska medel och GMO fritt.
 • Djuren ska ha tillräckligt med ytor och kunna röra sig fritt i stallar.
 • Djuren ska ha en god hälsa och där får inte användas medicin i förebyggande syfte.
 • Djuren ska, förutom bedövning, ha smärtlindring i efterhand vid kastrering och avhorning.
 • Vid medicinsk behandling är karenstiden för användning av produkten (ex mjölk och kött) dubbel så lång.
 • Djuren får inte utsätts för fysisk eller psykisk påfrestning vid lastning, transport och lossning.
 • Under hela tiden på slakteriet ska personalen arbeta för att hålla stressen nere för djuren; slakten ska ske under lugna och värdiga former.
 • Slakteriet får inte blanda etablerade djurgrupper med andra djur och djuren får inte bindas om de inte är vana vid det.
 • Slakteriet får inte använda elektrisk pådrivning eller annan hård drivning på djuret; utrymmena ska utformas så att förflyttningen blir naturlig för djuret.
 • Djuren får inte se andra djur bedövas och avblodas, och att bedövning haft effekt ska kontrolleras på varje enskilt djur.
 • Slakteriet ska ha en utbildad djurskyddsansvarig.