skip to Main Content

Om oss

Sjunkaröd är ett privatägt svenskt slakteri utanför Vinslöv i Norra Skåne.

Vi slaktar enbart svenskuppfödda tamboskap och svensk vilt och ställer höga krav på etik och kvalitet i allt från hantering av djuren till den färdiga produkten. Vi har ingen import av kött och vi utför inte halalslakt. Vi är KRAV-godkända, IP-SIGILL- och  Kött från Sverige-certifierade samt godkända för att ombesörja nödslakt.

Skylt Sjunkaröd Skånska kött och vilt.

Vi har full spårbarhet på individnivå vad gäller nötkött och kan följa varje djur från gård till konsument. Genom vårt kvalitetsarbete säkrar vi, att vi ständigt har hög livsmedelssäkerhet och vi använder enbart miljövänliga produkter i hela vår verksamhet. 

Företaget har funnits sedan mitten av 80 talet och är grundlagt av Pär-Ola Andersson, som fortfarande äger och driver det i samarbete med ett tjugotal medarbetare.

Vi producerar enbart livsmedel av hög kvalitet och vårt kött kommer från djur i vårt närområde och som haft en bra uppfödning. Korta djurtransporter, en lugn och värdig hantering av djuren och en stressfri slakt är mycket viktigt för oss.

Därmed ett naturligt val för dig som är medveten. 

Miljö

  • Vi arbetar efter miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
  • Vi har återvinning av vatten från kyl och frys till uppvärmning av vatten och personalutrymme.
  • Vi använder vatten från egen djupborrad brunn som regelbundet analyseras.
  • Vår miljö är värdefull därför är miljövänliga produkter en självklarhet i vår verksamhet.
  • I vår trädgård bedrivs ekologisk odling.

Vildsvinsfarmen

Historien om Sjunkaröd börjar på 80 talet med två vildsvin: Elizabeth och Charlie. Elizabeth var en bröllopspresent till en god vän, som dock inte hade möjlighet att ta hand om henne, så hon flyttade till Sjunkaröd och fick sällskap av galten Charlie.

Elizabeth och Charlie lade grunden för den vildsvinsfarm, som nu finns i Sjunkaröd. Våra vildsvin går ute året om, men har ändå möjlighet att gå in i små hus vid dåligt väder, eller när de ska ha kultingar. Suggorna får varje år 1,5 kull smågrisar med ett medeltal på 5 i varje kull. Utfodring sker med pelleterat svinfoder och sockerbetor. Dessutom hjälper de till med trädgårdsavfall och gräsklipp.

Öppetider:
Måndag till fredag 8-17
Helgfria lördagar 9-14

Vildsvin med ungar.